Formy płatności

Mając na uwadze dobro Klienta i jego potrzeby firma nasza proponuje Państwu elastyczne formy zakupu:

  • zaliczka- ma wymiar symboliczny i wynosi 10% wartości wybudowanego mieszkania.
  • szybki kredyt bankowy - w porozumieniu ze współpracującymi bankami oferujemy szybki i łatwy dostęp do kredytów mieszkaniowych.
  • harmonogram wpłat – uzgadniany indywidualnie (płatność całej kwoty lub w ratach)
Nagrody